pl
A A A

 Dni Równego Traktowania w projekcie DARe-Learning 

(Equality Awareness Day)

 

Dzień Równego Traktowania w Paryżu, 29 stycznia 2013

We Francji Dzień Równego Traktowania odbył się pod znakiem kampanii antydyskryminacyjnej, której celem było  wyczulenie środowisk akademickich na jeszcze większe otwarcie się wobec potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kampania została zaprojektowana przez organizację Starting-Block współpracującą z Uniwersytetem Piotra i Marii Curie w Paryżu i wieloma innymi uczelniami w całej Francji. Ireneusz Białek, kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z przedstawicielami UPMC i firmy Thales mówili o wartości edukacji wyższej i zorientowaniu jej na potrzeby rynku pracy, ponieważ jej zdobycie przez osoby niepełnosprawne staje się coraz trudniejsze.

Współpraca uczelni i firm wrażliwych społecznie może ten proces przynajmniej trochę wspomóc. Podczas dyskusji szeroko był także omawiany projekt DARe-Learning  ponieważ francuska kampania realizowała jednocześnie jeden z celów tego projektu, a mianowicie zwrócenie uwagi na konieczność równego traktowania ze względu na niepełnosprawność. Dyskutanci zadający pytania przedstawicielom Uniwersytetu Piotra i Marii Curie i Uniwersytetu Jagiellońskiego zainteresowani byli różnicami kulturowymi w podejściu do zagadnienia niepełnosprawności w Polsce i Francji. Okazało się, że zasadnicze różnice dotyczą nie tyleż myślenia o niepełnosprawności, które dzięki członkostwu obu krajów w strukturach Unii Europejskiej staje się coraz bardziej podobne, ale w zamożności obu społeczeństw, a co za tym idzie możliwości przeznaczania we Francji większych środków finansowych na wsparcie dla osób niepełnosprawnych, zarówno w procesie kształcenia jak i na rynku pracy.

 Dzień Równego Traktowania w Paryżu

 

Dzień Równego Traktowania w Czechach, 1 maja 2013

Dzień Równego Traktowania na Uniwersytecie Karola odbywał się w gronie akademickim podczas festiwalu studenckiego, który był miejscem wymiany doświadczeń w zakresie adaptacji materiałów i pomocy dydaktycznych. Podczas festiwalu występowały również różne kapele studenckie, na stanowiskach prezentowały się rozmaite koła i organizacje studenckie, wśród których były dystrybuowane także materiały informacyjne o projekcie DARe-Learning. Celem Dnia Równego Traktowania na Uniwersytecie Karola była integracja społeczności akademickiej. Jak to w Czechach, uczestnicy podeszli do tego wyzwania z odpowiednią dawką dobrego humoru, co przejawiło się w najbardziej wymyślnych strojach, w jakie ubrali się studenci, aby pokazać, że nie boją się różnorodności, ale ją cenią i traktują jako wartość społeczną. 

 Studenci Uniwersytetu Karola podczas Dnia Równego Traktowania 

 

Grupa muzyczna podczas festiwalu studenckiego - Dzień Równego Traktowania na Uniwersytecie Karola w Pradze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Równego Traktowania w Salonikach, 23 maja 2013

Dzień Równego Traktowania w Grecji był formą wykładów otwartych prowadzonych przez przedstawicieli projektu DARe-Learning, osoby z Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach zajmujące się tematyką niepełnosprawności oraz organizatorów kampanii „Disabled Access Friendly”.  Podczas wykładów oraz na stolikach informacyjnych przed salą wykładową szeroko upowszechniano rezultaty projektu DARe-Learning. Kryzys, który szczególnie dotknął Grecję, nie ominął ośrodków akademickich, a właściwie tam pokazał swój pazur. W znaczący sposób ograniczyło to możliwości greckich uczelni, w tym Uniwersytetu Arystotelesa we wspieraniu studentów niepełnosprawnych, o rynku pracy nie wspominając. Tym niemniej, Equality Awareness Day odniósł o tyle sukces, że był niejako głosem sprzeciwu wobec tej sytuacji i dyskutanci zauważyli, że dalsze pogłębianie wykluczenia społecznego wielu grup, w tym osób niepełnosprawnych, nie służy niczemu dobremu, a społeczeństwo popada w stagnację. Odzwierciedleniem tej dyskusji jest artykuł o sytuacji osób niepełnosprawnych w Grecji opublikowany w trzecim numerze "Wiadomości o Równości".

 Wykłady w Grecji podczas Dnia Równego Traktowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko informacyjne z materiałami DARe-Learning podczas Dnia Równego Traktowania w Grecji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Równego Traktowania na Uniwersytecie Jagiellońskim, 7 czerwca 2013

Dzień Równego Traktowania (z ang. Equality Awareness Day) organizowany przez cztery ośrodki uniwersyteckie (Pragę, Paryż, Saloniki i Kraków) w ramach projektu DARe-Learning na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się 7 czerwca 2013 roku w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius pod hasłem „Dotknij kultury”. Ideą wydarzenia było zbliżanie do siebie różnych grup społecznych bez względu na różnice takie jak niepełnosprawność, wiek, przekonania czy pochodzenie. Dzień obfitował w liczne ciekawe wystawy prezentujące rozmaite adaptacje dla osób niewidomych. Jedną z nich była przygotowana w dwóch wymiarach wystawa dzieł polskiego malarza przełomu XIX i XX wieku, przedstawiciela polskiego symbolizmu Jacka Malczewskiego. Oprócz pięciu oryginalnych płócien z cyklu „Rusałek” artysty zostały zaprezentowane odpowiadające im adaptacje w grafice dotykowej wykonane w technice linorytu przez Lecha Kolasińskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dzięki temu osoby niewidome mogły się z nimi bezpośrednio zapoznać poprzez dotyk. Formie tej towarzyszyły niezwykle plastyczne opisy Róży Książek-Czerwińskiej, historyka sztuki, które są funda mentalne dla poznawania twórczości malarskiej przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.  

Ogromną popularnością cieszyła się także adaptacja medalu Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej, wykonana przez Lecha Kolasińskiego na okoliczność wydarzenia „Dotknij kultury” za zgodą Komitetu Noblowskiego w Sztokholmie. Adaptacja medalu została przygotowana do poznawania dotykowego i w ten właśnie sposób zapoznawały się z nią zarówno osoby niewidome, jak i widzące. W Stubie Communis, legendarnej jadłodajni profesorskiej w Collegium Maius, odbyło się spotkanie z córkami Juliana Antonisza (Antoniszczaka), znanego reżysera eksperymentalnych animacji filmowych, kompozytora, konstruktora i wynalazcy. Panie Sabina i Malwina Antoniszczak z pasją opowiadały o twórczości ojca i prezentowały najciekawsze z zachowanych wynalazków, między innymi Chropograf Skaningowy, czyli urządzenie tworzące obrazy dla osób niewidomych. Zaprezentowały również repliki rekwizytów z „Filmu o sztuce… (biurowej)” jak plasterek cytryny wielorazowego użytku czy „pieczątka włosiowa” oraz przykłady chropografik, czyli obrazów do odczytywania palcami stworzonych przy użyciu Chropografu Skaningowego.

Swoje adaptacje przedstawili także studenci wzornictwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pod okiem pani Malwiny Antoniszczak opracowali oni szereg interesujących przedmiotów, których można teraz dotykać, na przykład puchar Aleksandra Jagiellończyka i widoczną na nim wyraźnie pogoń litewską. Natomiast w malowniczej przestrzeni uniwersyteckiej, na Dziedzińcu Huta, studenci geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentowali rozmaite skały i minerały zastygłe w lawie oraz wyjaśniali meandry życia zaklętego od milionów lat w kamieniu.

Ukoronowaniem Dnia Równego Traktowania na Uniwersytecie Jagiellońskim był wieczorny kameralny koncert na pięknym dziedzińcu uniwersyteckiego muzeum, gdzie wystąpił światowej sławy trębacz jazzowy Tomasz Stańko, który na swojej ostatniej płycie „Wisława” zawarł utwory inspirowane twórczością Wisławy Szymborskiej. Tomasz Stańko zagrał w duecie z krakowskim pianistą Dominikiem Wanią. Fantastyczna akustyka dziedzińca Collegium Maius i niezwykła atmosfera tworzona przez historię i skarby kultury zgromadzone w tym miejscu stanowiły znakomite tło do kontemplacji wspaniałej muzyki Tomasza Stańki. Jednak doszły do tego jeszcze niesamowite efekty przyrodnicze – wraz z pierwszymi dźwiękami trąbki i fortepianu rozpoczęła się burza. Uczestnicy szybko otrzymali przeciwdeszczowe peleryny i krótki deszcz nie przeszkodził w odbiorze muzyki, ale nadał jej wraz z piorunami dodatkowej mocy i swoistej wymowy. Wszystko to sprawiło, że osoby uczestniczące w wydarzeniu „Dotknij kultury 2013” długo nie zapomną wrażeń z tego pięknego wieczoru.

 Oglądanie prac studentów wzornictwa z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy projektu DARe-Learning oglądają rekwizyty przygotowane przez studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziedziniec Collegium Maius podczas koncertu Tomasza Stańki i Dominika Wani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Stańko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportaż z wydarzenia, wersja z napisami dla osób niesłyszących:

 Reportaż z wydarzenia, wersja z audiodeskrypcją: