pl
A A A

 

Edukacja włączająca

 

Dlaczego partnerzy Konsorcjum DARe-Learning uważają, że niepełnosprawne dzieci powinny uczyć się razem z innymi dziećmi, niepełnosprawni uczniowie z uczniami sprawnymi, a niepełnosprawni studenci studiować wraz ze wszystkimi innymi studentami?

Partnerzy Konsorcjum chcieliby, aby stawianie takiego pytania nie było w ogóle potrzebne, ale na razie jeszcze trzeba je stawiać i co więcej udowadniać, że odpowiedź jest merytorycznie uzasadniona i oparta o wiele badań naukowych, a także mocno zakorzeniona w dobrej praktyce solidarnego i różnorodnego społeczeństwa.

Wspólna, szeroko pojęta edukacja, wzmacnia wzajemne zrozumienie, otwarcie i tolerancję oraz humanizm. Taka wspólna edukacja to edukacja włączająca i idea ta idzie krok dalej niż jej poprzedniczka, czyli edukacja integracyjna, która odeszła zbyt daleko w stronę segregacji dzieci i uczniów niepełnosprawnych, a na uczelniach szczęśliwie nigdy nie zaistniała.

W sensie prawnym edukację włączającą dobrze opisuje art. 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a sens praktyczny i ducha tego sposobu kształcenia przybliży Państwu nasz kurs oraz materiały edukacyjne opublikowane na portalu DARe-Learning.


Artykuł 24 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Edukacja włączająca - budowla o mocnych fundamentach, I. Białek, D. Nowak-Adamczyk  

Źródło: Materiał do dyskusji przygotowany w ramach prac Komisji Ekspertów ds. Niepełnosprawności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich prezentowany w trakcie konferencji Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezydenta Miasta Wrocławia "Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością. Dylematy, doświadczenia, dobre praktyki", Wrocław, grudzień 2011. Z pełnym raportem zapoznać się można na stronie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl/pliki/13224772040.pdf