pl
A A A

Imię:

Nazwisko:

Tytuł naukowy:

Status

Instytucja:

E-mail:

Proszę nam opisać swoje doświadczenia w zakresie problematyki niepełnosprawności (jeśli takie są):

Uczestniczyłem w warsztatach "DARE"
Chcę wziąć udział w warsztatach "DARE"
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Formularzu Rejestracji przez Dział ds. Osób Niepełnosprawnych dla celów związanych z rejestracją uczestnictwa w nieodpłatnym kursie e-learningowym DARe-Learning.