pl
A A A

 O projektach DARE

  

Konsorcjum projektu DARe-Learning tworzą cztery europejskie uczelnie wyższe:

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (promotor projektu),
  • Uniwersytet Piotra i Marii Curie w Paryżu,
  • Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach,
  • i Uniwersytet Karola w Pradze.


Projekt DARe-Learning to już trzecia edycja z "rodziny” projektów DARE (Disability Awareness - a New Challenge for Employees). Wcześniej realizowane były:

  • Projekt DARE (lata 2007-2009), w którym wypracowane zostały szkolenia dla nauczycieli akademickich w obszarze budowania świadomości niepełnosprawności. Szkolenia te powstały w czterech wersjach językowych, a partnerami projektu byli: Uniwersytet w Padwie (Włochy), Firma Learning Difference Ltd (Wielka Brytania), Organizacja Fepamic, (Hiszpania), Organizacja Euroinform (Bułgaria).
  • Projekt DARE 2 (lata 2009-2011), w którym dołączyli do nas: Uniwersytet Islandzki z Reykiaviku oraz Stowarzyszenie na rzecz kształcenia dorosłych z Cypru.


Powstały więc kolejne dwie wersje językowe szkoleń oraz został opracowany zupełnie nowy kurs z obszaru budowania świadomości niepełnosprawności - dla menedżerów małych i średnich przedsiębiorstw.

W projekcie DARe-Learning postanowiliśmy za pomocą platformy zdalnego nauczania oddać do domeny publicznej wiele materiałów wypracowanych w dwóch poprzednich edycjach oraz udostępnić nowe, powstałe z myślą o nauczycielach, którzy chcieliby się z nami uczyć przez Internet. Jest to odpowiedź na liczne pytania i prośby o podzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi uczelniami i podmiotami chcącymi wdrażać u siebie zasady edukacji włączającej.