pl
A A A

Grupa zarządzania jakością (Quality Management Group - QMG)

 

Grupa zarządzania jakością to grupa ekspertów zewnętrznych w stosunku do Konsorcjum DARe-Learning, którzy doradzają partnerom w taki sposób, aby osiągane w projekcie rezultaty były jak najlepsze, a zdobywana i przekazywana wiedza jak najrzetelniejsza i oparta o najnowsze osiągnięcia naukowe i cywilizacyjne.

W skład grupy zarządzania jakością w projekcie DARe-Learning wchodzą:

Shirley Evans, specjalistka ds. projektów w firmie JISC TechDis – organizacji, która jest w Wielkiej Brytanii liderem firm konsultacyjnych na rynku technologii wspierających. Firma prowadzi badania w tym obszarze oraz poszukuje nowych rozwiązań ułatwiających prowadzenie edukacji włączającej.

Bernard Quinn, dyrektor Learning-Difference Ltd  – organizacji zajmującej się w Wielkiej Brytanii szkoleniami dla firm zwiększających wiedzę o niepełnosprawności. Twórca wielu autorskich programów nauczania w tym obszarze np. pakietów szkoleniowych przekazanych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w ramach transferu wiedzy w projektach DARE.

Gerard Lefranc, Dyrektor Mission Insertion w międzynarodowej firmie Thales. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem działań  zwiększających zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Thales Group liczącej 70 tysięcy pracowników na całym świecie. Aktywnie uczestniczył w inicjatywie francuskiego rządu mającej na celu wsparcie studentów w znalezieniu zatrudnienia.