pl
A A A

Partnerzy projektu DARe-Learning

 

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszym i zarazem jednym z największych polskich uniwersytetów, który zakorzeniony w długowiecznej tradycji, ciągle jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem myśli humanistycznej i nauk ścisłych, niezmiennie obecnym w czołówce najchętniej wybieranych w Polsce ośrodków akademickich (1. miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2012). Istniejące od 1999 roku Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełni rolę centrum wsparcia edukacyjnego dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i osób z trudnościami w uczeniu się. Misją Biura jest umożliwienie studentom niepełnosprawnym równego dostępu do oferty dydaktycznej uczelni. Konsekwentnie podejmowane są działania i projekty mające na celu szerzenie informacji na temat edukacji włączającej i partycypacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Uniwersytet Piotra i Marie Curie w Paryżu to uczelnia o profilu techniczno-medycznym, jedna z najlepszych szkół wyższych tego typu we Francji. Na Uniwersytecie funkcjonuje najdłużej działające we Francji biuro ds. osób niepełnosprawnych, które wspiera około 250 studentów. Uniwersytet ten posiada szeroki program wsparcia absolwentów z niepełnosprawnością, którzy wchodzą na otwarty rynek pracy. Program ten budowany jest we współpracy z dużymi firmami mającymi swoje siedziby w Paryżu.

 

Uniwersytet Karola w Pradze jest jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie, a założony został przez króla Czech i króla Rzymskiego Karola IV. Dziś ma 17 fakultetów, na których studenci mogą zdobywać wiedzę w zakresie nauk humanistycznych, ścisłych i medycyny. W ramach wydziału humanistycznego funkcjonuje centrum językowe, które aktywnie pracuje z niepełnosprawnymi studentami, wykorzystując najnowocześniejsze metody pracy oraz innowacyjne technologie wspierające, szczególnie w nauczaniu języków obcych.

 

Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach jest największym Uniwersytetem w Grecji. Składa się z 12 szkół, które w sumie mają 35 wydziałów, oferując bardzo szeroki wachlarz  kierunków i specjalności. W ramach Uniwersytetu działa Rada ds. Regulacji Socjalnych i Zdrowia Publicznego. Dba ona o równy dostęp studentów niepełnosprawnych do standardowej oferty uczelni poprzez zapewnienie im niezbędnych do tego celu adaptacji toku zajęć i materiałów dydaktycznych.