pl
A A A

Zespół projektowy

 

Uniwersytet Jagielloński

Ireneusz Białek, koordynator projektu DARe-Learning, kierownik i twórca Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, pomysłodawca projektów DARE rozwijających szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności, jak i wielu innych inicjatyw mających na celu równe traktowanie osób niepełnosprawnych i zapewnienie im szerokiej partycypacji w życiu społecznym.

dr Jacek Urbaniec, kierownik Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego;pełnomocnik Rektora UJ ds. e-learningu. Pasjonat zdalnego nauczania. Posiada ogromne doświadczenie w tworzeniu platform do zdalnego nauczania zgodnych ze standardami uniwersyteckimi, a także platform do tworzenia kursów mieszanych tzw. blended learning.

Dagmara Nowak-Adamczyk, konsultantka w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UJ. Pasjonatka tematyki kultury osób Głuchych. Na ten temat pisze swoją pracę doktorską w Instytucie Socjologii UJ. Twórczyni lektoratów z języka angielskiego dla studentów niesłyszących UJ i autorka wielu prezentacji międzynarodowych poruszających tę problematykę m. in. na Uniwersytecie Gallaudeta w Waszyngtonie.

Małgorzata Perdeus, współtwórczyni Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Szkoły Trenerów Metrum w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu negocjacji i mediacji w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Koordynatorka pakietu zadań w ramach projektu DARe-Learning obejmującego przygotowanie programów szkoleń. Trenerka prowadząca warsztaty w zakresie budowania świadomości niepełnosprawności dla nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marta Bylica, specjalistka ds. promocji w BON UJ, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka wielu materiałów promujących równy dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji i życia społecznego. Redaguje i przygotowuje do druku książki i publikacje biura (np. Moja wędrówka, biuletyny, przewodnik dla osób niewidomych i słabowidzących Dotknij kultury), a także opracowuje informacje zamieszczane na stronach internetowych biura (m.in. www.bon.uj.edu.pl, www.darelearning.eu, www.konstelacjalwa.pl).

Katarzyna Duraj-Per, administratorka projektów międzynarodowych w BON UJ; odpowiedzialna za stronę finansową projektów, tworzenie oraz kontrolę budżetu, a także końcowe rozliczenia; współpracuje przy monitorowaniu postępów projektu.

Agata Kruczek, administratorka projektów międzynarodowych w BON UJ; uczestniczy w tworzeniu ram budżetowych oraz rozliczeniach finansowych w ramach projektu.

Anna Barcik, asystentka koordynatora przy projekcie Dare-Learning. Studiowała europeistykę na UJ, specjalność Europejski Obszar Gospodarczy. Przez długi czas związana z organizacjami pozarządowymi, była instruktorką ZHR, pracowała także jako wolontariuszka w zespołach projektowych Fundacji R2 oraz Amnesty International Polska. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera. Zainteresowana ekonomią społeczną oraz kwestami związanymi z dyskryminacją ze względu na wygląd.Wielbicielka Trójki, podróży oraz włoskich skuterów.

Michał Bartosik, programista, webmaster, pracownik Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tworzy i rozwija narzędzia e-learningowe oraz opracowuje interaktywne elementy treści (np. gry przeglądarkowe). W projekcie DARe-Learning adaptuje platformę z uwzględnieniem specyficznych potrzeb użytkowników niepełnosprawnych.

 

Uniwersytet Piotra i Marii Curie

dr Fabienne Corre Menguy, kierowniczka Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie (UPMC) w Paryżu, do 2010 roku wykładała biologię molekularną i genetykę; pomysłodawczyni szkoleń dla studentów uczelni w zakresie świadomości niepełnosprawności, a także współpracy z dużymi przedsiębiorstwami w obszarze włączania studentów niepełnosprawnych w życie zawodowe.

Sophie Bravy, pracownica Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UPMC, odpowiada za administrację oraz finanse. Aktywnie uczestniczy w projektach współpracy uczelni z dużymi przedsiębiorstwami oraz innymi uczelniami europejskimi.

 

Uniwersytet Karola w Pradze

Marie Dolezalova, zastępczyni kierownika Centrum Językowego na Uniwersytecie Karola. Prowadzi doradztwo dla studentów niepełnosprawnych oraz uczy języka angielskiego studentów niesłyszących. Często występuje na Uniwersytecie Gallaudeta w Waszyngtonie, skąd czerpie wiele inspiracji i pomysłów do swojej pracy ze studentami.

Katerina Samalova, zastępczyni Kierownika Centrum Doradczo-Informacyjnego na Uniwersytecie Karola w Pradze. Autorka wielu projektów międzynarodowych m. in. szkolenia e-learningowego dla doradców pracujących na uniwersytecie ze studentami niepełnosprawnymi.

 

Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach

Alexis Benos, profesor Medycyny Społecznej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach, gdzie kieruje także pracami Komisji Regulacji Społecznych i Zdrowia Publicznego; wsparcia pracom komisji udzielają, a tym samym włączają się w prace projektowe: Antonis Galanopoulos - psycholog, Ioanna Paspala - trenerka wychowania fizycznego, Spyros Kouzelis - tłumacz języka migowego, Lina Kyrgiafini - inżynier chemik; odpowiedzialna za transport studentów; pomaga przy akcjach oddawania krwi oraz działaniach Centrum Wsparcia Psychologicznego.